Tłumaczenia ustne

TŁUMACZENIA USTNE / INTERPRETACJA

M4-Translations pasjonuje się także w tłumaczeniach ustnych.

− Tłumaczenia liaison
− Tłumaczenia a vista
− Tłumaczenia medyczne
− Tłumaczenia przez telefon
− Tłumaczenia ustne towarzyszące
− Tłumaczenia przy użyciu usługi Skype
− Tłumaczenia konsekutywne (twarzą w twarz)

Share by: